+372 521 1140
info@raketipood.ee


Uudised

DEC
16
2014

TJA hoiatab: ärge ostke suvaliselt isikult!

Pürotehniliste toodete ohutuks käitlemiseks on kehtestatud nõuded nii müügiga tegelevatele ettevõtetele, müügikohtadele kui ka toodetele, tuletab meelde Tehnilise Järelevalve Amet (TJA).

Nõuded ettevõtetele:

• Ettevõte, kes soovib müüa II ja III kategooria pürotehnilisi tooteid, peab omama Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) poolt väljastatud pürotehnilise toote käitlemise tegevusluba (väljastatud tegevusload on leitavad majandustegevuse registrist).

Nõuded tootele ja müügikohtadele:

• Pürotehniline toode peab omama kasutusluba või CE-märgistust.
II ja III kategooria pürotehniliste toodete selvemüük on keelatud.
Paugutite jaekaubandus on keelatud.
• Pürotehnilised tooted ei tohi asuda kaupluse vaateaknal.
• Pürotehnilised tooted peavad olema suletud vitriinis või letitagusel riiulil selliselt, et need poleks kättesaadavad kõrvalistele isikutele.
• Müügikohas võib hoida kuni 20 kg tooteid letitagusel riiulil või vitriinis ning kuni 80 kg müügikoha juures asuvas hoiukohas või letitaguses lukustatavas metallkapis.
• Müügilett ja metallkapp ei tohi ohu korral takistada müügisaalist väljumist.
• Metallkapi ukse välisküljel peab olema ohumärgis.
• Müügikoht ei tohi paikneda ehitise väljapääsu vahetus läheduses selliselt, et see takistaks õnnetuse korral inimeste evakuatsiooni.
III kategooria pürotehnilisi tooteid võib müüa vähemalt 21- aastasele isikule isikut tõendava dokumendi alusel.
• III kategooria pürotehnilisi tooteid võib müüa ainult alalises müügikohas (kohas, kus toimub müük rohkem kui neljal järjestikusel kuul aastas). Ajutistes müügikohtades III kategooria tooteid müüa ei tohi.
Pürotehnilise toote edastamine postisaadetises on keelatud.

TJA juhib tähelepanu sellele, et pürotehniliste tooteid võib osta ainult selleks vastavat luba omavalt ettevõtjalt, mitte turult või suvaliselt isikult tänavalt.

Raketipood kaupleb ainult kvaliteetsete tulestikega, mis omavad kõik ka CE märgitust. Raketipood omab ka kõiki vastavaid lube ilutulestikega käitlemiseks.

Värvilist ja turvalist ilutulestikuhooaega! Raketipood.ee meeskond

BY :
COMMENT : Off