+372 521 1140
info@raketipood.ee


 

Pürotehniliste toodete kategooriad

 


Ilutulestikuks mõeldud pürotehnilised tooted jaotatakse järgmistesse kategooriatesse:

Kategooria I
Väga madala ohutasemega ja minimaalse müratasemega ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks piiratud alal, kaasa arvatud elamute siseruumides kasutatavad ilutulestikud

Kategooria II
Madala ohutasemega ja madala müratasemega ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks väljas piiratud alal

Kategooria III
Keskmise ohutasemega ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks väljas suurel avatud alal ja mille müratase ei kahjusta inimeste tervist

Kategooria IV
Kõrge ohutasemega ilutulestiku tooted, mida võivad kasutada üksnes erialaste teadmistega isikud ja mille müratase ei kahjusta inimeste tervist (professionaalseks kasutamiseks ettenähtud ilutulestiku toode)

 

Teatri pürotehnilised tooted jaotatakse järgmistesse kategooriatesse:

Teatrite ilutulestikud sisetingumustesse Raketipood.eeKategooria T1
Laval kasutamiseks ettenähtud madala ohutasemega pürotehnilised tooted

Kategooria T2
Laval kasutamiseks ettenähtud pürotehnilised tooted, mida võivad kasutada üksnes erialaste teadmistega isikud

 

Muud pürotehnilised tooted jaotatakse järgmistesse kategooriatesse:

Kategooria P1
Madala ohutasemega pürotehnilised tooted, mis ei ole ilutulestiku tooted ega teatri pürotehnilised tooted

Kategooria P2
Pürotehnilised tooted, mis ei ole ilutulestiku tooted ega teatri pürotehnilised tooted ja mida võivad kasutada üksnes erialaste teadmistega isikud

 

Paugutite jaekaubandus on keelatud.